top of page

DISCLAIMER

Disclaimer Algemeen.

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de website wordt je geacht kennis te hebben genomen van gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie en aansprakelijkheid.

Op deze website stelt Studio Pit gegevens beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gelet wordt op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert dit niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Studio Pit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij Studio Pit of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Studio Pit. Studio Pit behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

bottom of page