top of page
sculptheworld.4_edited.jpg

Psychologie

Of je nu wilt werken aan een probleem of aan persoonlijke ontwikkeling psychologische begeleiding is een methode om te groeien als mens. 

Werkwijze

Tijdens de sessies bespreken we je persoonlijke doelen en onderzoeken we het probleem waar je mee komt.

Middels gesprekstechnieken en het werken met psychologische behandelmodellen werken we aan je belemmerende patronen. Naast het opdoen van meer inzicht kijken we samen naar mogelijkheden om de gedragsverandering te integreren in je dagelijks leven.

gele vorm 150 150.jpg

Regressietherapie

Loslaten van oude pijn om in het heden je persoonlijke doelen te kunnen gaan behalen.

 

Regressietherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie om aan de kern van van je probleem te werken.

 

Regressie therapie is een specifieke lichaamsgerichte methode die werkt met een lichte trance.

We gaan terug naar de oorsprong van een probleem, bijvoorbeeld de kindertijd. 

Tijdens de herbeleving worden emoties ontladen en inzichten opgedaan in het ontstaan van het probleem.

 

Om zo meer keuzevrijheid creëren in plaats van te blijven reageren op onbewuste processen.

sculptheworld.boom_150 150.jpg
Psychosomatische
fysiotherapie

Gedachten, gedrag, emoties, situaties: ze hebben allemaal invloed op je lichaam. Bij psychosomatische fysiotherapie leer je dit samenhangt, hoe dit werkt.

 

Werkwijze

Denk aan:  ontspanningsoefeningen, emotioneel lichaamswerk, het veranderen van de factoren die de klacht in stand houden en het leren respecteren van fysieke of mentale grenzen. 

Behandelingen
MEDISCH FILOSOFISCH HANDELEN

Een brede aanpak

Want lichaam, geest en ziel zijn met elkaar verbonden.

 

Daarom is het belangrijk om alle delen aandacht te geven.

Je kunt een klacht ervaren in je lijf welke in gang wordt gezet door een gedachtes of stress, of negatieve gedachtes krijgen door het hebben van fysieke beperkingen. Door breder naar de klacht te kijken, vergroot je de kans de oorzaak echt aan te pakken.

 

Een behandeling die bij je past

Tijdens de behandeling kun je specifiek kiezen voor een bepaalde behandelmethode. 

Misschien weet je zelf op welke wijze je graag begeleid wordt of we kijken samen naar een passende aanpak. 

 

Welke methodes het beste voor jou werken, is afhankelijk van je doelen en je behoeftes. Natuurlijk kunnen alle methodes ook in combinatie met elkaar ingezet worden.

Voor wie

verandering 

sterker worden

grip op je chronische klachten

een beter zelfbeeld

meer ontspannen, loslaten

dichter bij jezelf komen

meer doen wat je wilt (i.p.v. wat moet)

 

Wat kun je verwachten

persoonlijke groei

zelfmanagement bevorderen

persoonlijke doelen behalen

inzicht in gedrag of de klacht

leren omgaan met de klacht

leren doseren van activiteiten

leren ontspannen of loslaten

Medisch filosofisch handelen
Psychologie
PSYCHOLOGIE

Tijdens de psychologische begeleiding wordt er door onderzoek en gesprekken meer inzicht opgedaan in het probleem (inzicht opdoen in de klacht, het gedrag, het terugkerend patroon). 

Belemmerende overtuigingen voor herstel worden inzichtelijk en handvatten worden aangereikt om anders om te gaan met de klacht.

Gedachten en gedrag

Onze gedachten beïnvloeden ons gedrag voortdurend. Denk aan angstgedachtes vanuit onzekerheid of een laag zelfbeeld. Of herken je een innerlijke kritische stem en heb je misschien last van je perfectionisme. 

 

Bewustwording en gedragsverandering

Vaak zijn er onbewuste overlevingsstrategieën die je weerhouden te komen tot het gewenste gedrag. 

Gedrag vormt zich uit ervaringen en door inzicht te krijgen in het ontstaan van je overlevingsstrategieën en je gedrag kan je meer grip krijgen en werken aan verandering. 

Voor wie

behoefte aan inzicht, ontwikkeling of verandering 

terugkerend belemmerende gedachtes of gedrag 

chronische klachten, fysiek of mentaal 

chronische vermoeidheid

angsten

belemmerende onzekerheid

somberheid of depressie

Wat kun je verwachten

bewustwording negatieve overtuigingen

bewustwording belemmerend gedrag

oefenen met gewenst gedrag

persoonlijke ontwikkeling, groei

REGRESSIETHERAPIE

Hoe je je voelt, komt ergens vandaan.
Misschien weet je al waar vandaan, maar is het daarmee niet over. Of heb je er geen idee van. Het maakt niet uit. 

 

Deze methode werkt op een niveau waar jezelf niet bewust van hoeft te zijn, onbewuste opgeslagen traumatische ervaringen die je overlevingsmechanismen hebben gevormd.

 

Regressie betekent als het ware terug gaan naar eerdere fasen van je ontwikkeling. 

Onder begeleiding her beleef je ervaringen uit het verleden die een negatieve invloed hebben op het heden.

 

Tijdens de sessie krijg je inzicht in het ontstaan van het probleem, dit zijn bijvoorbeeld mechanismen om te overleven als kind. Je laat deze belemmerende strategieën of negatieve energie van je ouders los.

Ook ontlaad je opgeslagen emoties, maak je verbinding met je innerlijke kind of verwerk je (onbewuste) geboortetrauma's.

 

Hoe minder negatieve invloed van je verleden, hoe meer keuzevrijheid in je dagelijks leven. 

Voor wie

behoefte aan inzicht, ontwikkeling of verandering

terugkerend belemmerende gedachtes of gedrag

chronische klachten, fysiek of mentaal

chronische vermoeidheid

angsten

belemmerende onzekerheid

somberheid of depressie

verslavingen

PTSS

burnoutklachten

stress

medisch onbegrepen klachten

nachtmerries

 
Wat kun je verwachten

herbeleving van ervaringen

ontladen van emoties

opdoen inzicht

loslaten van oude patronen

Regressietherapie
Psychosomatische fysiotherapie
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

De klacht als signaal

Een lichamelijke klacht kan ook een signaal zijn dat iets is te veel is voor je, iets is uit balans. Je kunt je gespannen voelen door onderdrukte emoties of gedachten. 

Dus als het evenwicht verstoord is tussen wat je lichaam aankan en wat je vergt van jezelf in het dagelijks leven. Je werkt bijvoorbeeld te hard en ontspant te weinig. 

 

Lichaamsbewustwording

Ik leer je bewuster te worden van je signalen, ze op de juiste wijze te interpreteren en aan te pakken. 

Voor wie

terugkerende klachten

chronische klachten

chronische vermoeidheid

stress

a-specifieke/a-typische klachten onbegrepen klachten

 

Wat kun je verwachten

begrip van de klacht 

begrip herstelmogelijkheden

leren doseren

leren ontspannen

bottom of page